SECTOR 15 PIS A - T.M. CERVIÀ DE LES GARRIGUES

DOTACIÓ DE SUPORT 1.500 M3/Ha/any

SUPERFÍCIE TOTAL: 356 hectàrrees

 

 

 

SECTOR 15 PISOS B i C - T.M. CASTELLDANS

DOTACIONS: 6.500 i 1.500 M3/Ha/any

SUPERFÍCIE TOTAL: 740 hectàrrees

Pis B: 253 ha dot.suport i 18 ha dot.transformació

Pis C: 433 ha dot.transformació