Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9 Slideshow Image 10 Slideshow Image 11 Slideshow Image 12 Slideshow Image 13 Slideshow Image 14 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 18 Slideshow Image 19 Slideshow Image 20 Slideshow Image 21 Slideshow Image 22 Slideshow Image 23 Slideshow Image 24 Slideshow Image 25

El canal principal, de 84,757 km, s'inicia en el vas amortidor de la presa de Rialb fins al vas de l'embassament de l'Albagés. Aquest recorregut es divideix en 5 trams d'obra.

Les obres de Regulació i Transport estan constituïdes per:

- La impulsió i connexió de la presa de Rialb al Canal Segarra-Garrigues.

- El Canal Segarra-Garrigues.

- La presa de l'Albagés.